Menüyü Kapat

İdari Birimler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

  1. Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurullarında alınan kararların yazılması, korunması, dağıtılması ve saklanmasını sağlamak,
  2. Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  3. Genel Sekreterin talimatı ile Rektörlük ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,
  4. Kurumun evrak akış işlemlerini yürütmek: ilk kaydını yapmak,
  5. Kuruma dışardan gelen evrakların Genel Sekreter ve Rektörlük Makamınca ilgili birimlere havalesini sağlamak, Evrakın ilgili birimlere zimmetle teslimini yerine getirmek,
  6. EBYS Programının kullanılmasında birimlere rehberlik yapmak,
  7. Kurum içi yazışmaları yapmak,
  8. Genel Sekreterlik biriminin arşiv malzemelerini yıllar itibariyle düzenlemek, yıl sonu itibariyle arşive devretmek.
Whatsapp Destek Hattı