Menüyü Kapat

İdari Birimler

SATINALMA BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek,
  2. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak,
  3. Onay belgesi, Yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek,
  4. Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek,
  5. Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak,
  6. İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak,
  7. Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,
  8. Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak,
  9. İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak,
  10. Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
Whatsapp Destek Hattı