Menüyü Kapat

İdari Birimler

KURUMSAL İLETİŞİM OFİSİ GÖREV TANIMLARI

 1. Kurumun yıllık iç ve dış iletişim stratejilerinin oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi ve takibi,
 2. Kurumun iletişim bölümünün bütçesinin yönetilmesi,
 3. Kurumsal kimlik çalışmalarının yönetilmesi,
 4. Çalışılan ajanslar (medya, pr, web ajansı vb.) ile ilişkilerin doğru ve etkin olarak yönetilmesi, takip edilmesi,
 5. Kurumun tüm iletişim kanalların etkin kullanılması,
 6. Okulların tanıtılması için gerekli etkinliklerin ve faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi,
 7. Algı, itibar, memnuniyet araştırmaların yapılması,
 8. Basın bültenlerinin hazırlanması,
 9. Tanıtım materyallerinin hazırlanması ve baskı süreçlerinin tedarikçilerle takibi,
 10. Kurumun tüm paydaşlarıyla (Yönetim Kurulu, Akademik Kurul, Çalışan, Öğretmen, Veli, Öğrenci, Ajanslar, Medya, Basın, tedarikçiler vb..) doğru ve etkin iletişimin sağlanması,
 11. Kurumun yıllık iletişim ve pazarlama planları ve bütçesinin oluşturulması,
 12. Yıllık planlamanın belirlenen bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 13. Yurtiçi ve yurtdışı fuar, toplantı, eğitim ve seminerlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi.
Whatsapp Destek Hattı