Menüyü Kapat

İdari Birimler

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Bilgisayar sistemleri üzerinde meydana gelen donanımsal ve yazılımsal problemleri çözmek,
 2. Bilgisayar sistemlerinin güncel kalmasını sağlamak,
 3. Kullanıcı problemleri ile altyapı problemlerinin çözümüne destek vermek,
 4. İnternet erişim sorunlarına destek vermek,
 5. Sistemlerin bilgi güvenliğini sağlayıcı önlemler almak,
 6. Sunucu ve kullanıcıların düzenli yedekleme işlemlerini yapmak, kontrol etmek ve gerektiğinde geri yüklemek,
 7. Tüm bilgi işlem sistemlerinin denetleme, bakım ve arızalarını takip ederek kesintisiz çalışmalarını sağlamak,
 8. Sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 9. Kurum bünyesi dahilindeki tüm network, donanım ve yazılım bilgilerinin kayıtlarını tutmak ve düzenlemek,
 10. Kurum web sitesinin güncelliğini ve takibini sağlamak,
 11. Bilgi işlem altyapı ihtiyaçlarını belirlemek ve temin edilmesini sağlamak,
 12. Network ve donanım sistemlerini takip ederek analizlerini periyodik olarak raporlayıp yönetime sunmak,
 13. Bilgi sistem teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek üst yönetime yapılabilecek iyileştirme veya değişimler hakkında raporlar hazırlamak.
Whatsapp Destek Hattı