Menüyü Kapat

İdari Birimler

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

 1. Öğrenci belgesi ve transkript düzenlemek,
 2. Transkript düzenlemek,
 3. Yönetim kurulunca mezuniyeti onaylananlara geçici mezuniyet belgesi düzenlemek ve vermek,
 4. Mezun öğrencilerin işlemlerini yapmak ve dosyalarını arşive kaldırmak,
 5. Yabancı uyruklu öğrencilerin oturma izni alabilmelerine ilişkin yazı hazırlamak,
 6. Kayıt dondurma dilekçelerini ilgili bölümlere göndermek,
 7. Ayrılan öğrencilerin EK-C2 belgelerini Askerlik Şubelerine göndermek,
 8. Notlarda maddi hata yapılanların notlarını bilgisayara işlemek,
 9. Kayıt donduran öğrencilerin izin sürelerini bilgisayara işlemek,
 10. Kayıt donduran öğrencinin adresine tebligat yapmak,
 11. Disiplin cezası alan öğrencilerin ceza sürelerini bilgisayara işlemek,
 12. İsteyen öğrencilere disiplin durumu yazısı düzenlemek,
 13. ÖSYM’ce yerleştirilen öğrencilerin kayıt evraklarını almak, kesin kayıtlarını yapmak ve kimlik kartını vermek,
 14. Kesin kayıttan sonra dosyaların düzenlenmesi eksik evrakların tamamlanması
 15. Kaydı yapılan öğrencilerin eksik evrakların tamamlanması,
 16. Kaydı yapılan erkek öğrencilerin EK-C2 belgelerini Askerlik Şubelerine göndermek,
 17. Kaydı yapılan öğrencilerden daha önce başka yükseköğretimde okudukları derslerden muaf olmak isteyenlerin dilekçelerini ilgili birimlere göndermek,
 18. İlgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılan dersleri bilgisayara işlemek,
 19. Yatay geçiş ile gitmek isteyen öğrencilerin istedikleri evrakların hazırlanması,
 20. Yatay geçiş ile gelmek isteyen öğrencilerin belgelerini teslim almak ve ilgili birimlere göndermek,
 21. Yönetim kurulunca yatay geçişleri kabul edilenlere tebligat yapmak, kayıtlarını yapmak ve kişisel dosyalarını üniversitesinden istemek,
 22. Erasmus programında yurt dışına giden öğrencilerin not dönüşümlerini bilgisayara işlemek,
 23. Erasmus programında yurt dışından gelenleri bilgisayara kayıt etmek, oturma izni belgesi düzenlemek ve alacağı dersleri kayıt etmek,
 24. Farabi programı ile gelenleri bilgisayara kayıt etmek,
 25. Öğrencilere öğrenci işleri ile ilgili şahsen veya telefonla danışmanlık yapmak,
 26. Yeni kayıt olan öğrencilere danışman atama,
 27. Muhtemel mezun olabilecek öğrencilerin listesini çıkarmak,
 28. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,
 29. Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin işlemlerini yapmak ve dosyalarını arşive kaldırılmak,
 30. Çift ana dal ve yan dal programı başvurularını ilgili birimlere göndermek,
 31. Çift ana dal ve yan dal programına kabul edilenlerin kayıtlarını yapmak,
 32. Katkı kredisi alan öğrencilerin harç iadeleri için Strateji ve Geliştirme Dairesine bildirmek,
 33. Ders programlarını onay için ilgili birimlere göndermek,
 34. Onaylanmış ders programlarını bilgisayarda güncellemek,
 35. Öğrencilerin kayıt, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, tecil, not döküm belgesi, kayıt dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamak,
 36. Ders görevlendirmeleri ile ilgili işleri yapmak, ders programlarını sisteme girmek,
 37. Eğitim-öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek,
 38. ERASMUS ve FARABİ çerçevesinde diğer üniversiteye giden öğrenci notlarını sisteme girmek,
 39. Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme tanımlamak,
 40. KYK burs dökümünün sistemde güncel tutulmasını sağlamak,
 41. Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek,
 42. Bölümlerin sınav programlarını ilan etmek, öğrencilere duyurmak, oranlarını sisteme girmek,
 43. Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek,
 44. Tek ders sınavları ile ilgili duyuruların yapılması, başvuruların dosyalanması ve diğer işlemleri yapmak,
 45. Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek,
 46. Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapmak,
 47. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek,
 48. Öğrencilerle ilgili duyuruları yapmak,
 49. Her yarıyıl sonunda Not Belgelerinin bilgisayar çıktılarını öğretim elemanlarına imzalatmak, usulüne uygun olarak arşivlemek,
 50. Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak,
 51. Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek,
 52. Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak,
 53. Öğrencilerle ilgili her türlü evrakı usulüne uygun olarak arşivlemek,
 54. Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak,
 55. Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek,
 56. Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini web sayfası veri tabanına girmek,
 57. Sistemde yüklü müfredatları kontrol ederek hatalı olanları düzeltmek,
 58. Yabancı uyruklu öğrencilerin emniyete gidecek evraklarının hazırlanması, dosyalarının düzenlenmesini sağlamak,
 59. Yeni kayıt dosyalarını incelemek, eksiklerini gidermek,
 60. Yaz Okulu ile ilgili işlemlerini yürütmek,
 61. Staj işlemlerinde mali işler bürosu ile koordineli çalışmak,
 62. Öğrenci disiplin ve soruşturma işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
 63. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek,
 64. Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistikî bilgileri tutmak,
 65. Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile birlikte açıklamak,
 66. Kontenjanların Bildirilmesi (Yatay geçiş, Dikey geçiş, Yabancı Uyruklu Öğrenci ve YKS),
 67. YÖK VE OSYM İşlemlerinin takip edilmesi mevzuata göre işlem yapılması,
 68. Akademik takvime göre öğrenci işleri bilgi sisteminin düzenlenmesi,
 69. YÖKSİS işlemlerinin yürütülmesi ve güncellenmesi,
 70. Burslu öğrencilerin işlemlerinin takip edilmesi,
 71. Her yıl sonunda sınıf atlatma işlemlerinin yapılması,
 72. Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin sürekli olarak güncel tutulması, yaşanan sorunlara acil müdahale edilmesi,
 73. Sınav evraklarını her yarıyıl sonunda toplayıp, eksiksiz olarak arşivlemek,

    İletişim: ogrenci.isleri@ankarabilim.edu.tr

Whatsapp Destek Hattı