Menüyü Kapat

İdari Birimler

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK OFİSİ

Psikolojik Danışma Ofisi, Ankara Bilim Üniversitesinin öğrenci, akademisyen ve diğer paydaşların ritmik düzeni açısından görev üstlenerek; aynı zamanda uygulamaya dönük olarak da öğrenciler için bir tür ara durak işlevi görecek.

Bireyin, mesleki yönelişleri, tercihleri, seçimleri ve kariyer gelişimi sürecinde yer alan bazı mesleki gelişim görevleri, genel olarak eğitim süreci içinde gerçekleşir. Ancak modern dünyada psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaşam boyu sürdüğü gerçeğinden hareketle; bireyden topluma, ideadan değerlere, manzumeler oluşturmak Danışmanlık Ofisinin temel görevleri arasındadır.

Whatsapp Destek Hattı