Menüyü Kapat

İdari Birimler

ERASMUS OFİSİ GÖREV VE TANIMLARI

 1. Erasmus Değişim Programı faaliyetinin genel takibinin yapılması,
 2. Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı faaliyetlerine yönelik işlemlerin yapılması,
 3. Erasmus Değişim Programı hakkında koordinatör ve öğrencilerin bilgilendirilmesi,
 4. Üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde Erasmus Programı'na yönelik yapılan toplantı, fuar ve konferanslarda temsil etmek,
 5. Erasmus Değişim Programına ait yazışmalar (Başvuruların alınması, başvuruların gönderilmesi, sözleşme, öğrenci dosyalarının açılması, ödeme takibi vs.),
 6. Erasmus Değişim Programına ait İkili Anlaşmalarının hazırlanması ve imza aşamasının takip edilmesi,
 7. Erasmus Değişim Programına seçilen öğrencilerin değişim programına hazırlanmaları (Oryantasyon, Dil Eğitimi),
 8. Erasmus Değişim Programı kapsamında gelen öğrencilerin işlemleri (Bilgilendirme Oryantasyon- Öğrenim Protokolü ve Ekle-Sil Protokollerinin imzalanması-Dosyalama),
 9. Erasmus Değişim Programı ile ilgili raporların hazırlanması ve süresinde Türkiye Ulusal Ajansı’na bildirim yapılması,
 10. Erasmus Değişim Programı elektronik yazışmalarının yapılması,
 11. Erasmus Değişim Programı Web sayfasının kontrolü, bilgilerin güncellenmesi.
Whatsapp Destek Hattı