icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, sosyal ve beşerî bilimler temel alanı içinde yer alan ve insanı ve toplumu daha iyi anlamaya ve anlatmaya yönelik bilim dallarını kapsamaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri alanındaki çalışmalar birey düzeyinden başlayarak, grup, organizasyon, toplumsal kültür ve kültürlerarası düzeylerde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede birey ve grupları anlamak insanın çeşitli değişkenlere bağlı olan duygusal ve davranışsal süreçlerinin organizasyon ve topluma yansımalarını kavramak açısından önemlidir.

Organizasyonlardaki yönetsel süreçler ve bu süreçlere hizmet eden bilgi teknolojileri de birer çevresel değişken olarak birey davranışı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi ve hizmet ettiği yönetsel süreçlerin anlaşılmasının günümüz işletmeleri için önemi büyüktür.

Bilişim sistemleri bir yandan işletme içi ve işletmeler arası köprü kurarken diğer yandan kültürler arası etkileşimi de artırmaktadır. Giderek artan etkileşim halindeki toplumlar ve toplumsal kültürler arası geçiş ise diller arasında yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, dünya görüşü gelişmiş, bilgili, mesleki ve kültürel manada donanımlı bireylerin varlığını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mütercim Tercümanlık bölümleriyle; insanı anlayan, bilişim altyapısını geliştirerek bilgiyi yönetebilen, kültürlerarası geçişi sağlayabilecek bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin akademik donanımı ile değişimi takip edebilen, araştırma yapabilen, bilimsel bakış açısıyla özgür düşünebilen, entelektüel birikime sahip, bilgi ve teknolojiyi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen kişiler olması amaçlanmaktadır.