icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Hazırlık Okulu

Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) bağlamında ve Üniversitemizin misyon, vizyon ve felsefesi ışığında dünya standartlarında bilimsel bir İngilizce öğretim programını sunmayı ilke edinmiştir. Okulumuz, yabancı dil eğitiminde en güncel yöntem ve teknikleri takip eden, sürekli kendini yenileyen; dinamik, nitelikli ve alanında uzman bir öğretici kadrosuna sahiptir. Okulumuz bünyesinde bireysel farklılıkların gözetilip benimsendiği huzur dolu bir öğrenme ikliminin oluşturulup sürdürülebilir kılınması birincil hedeflerimizdendir.

Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, en önemli paydaşımız ve ilham kaynağımız olan öğrencilerimizi, Üniversitenin eğitim öğretim dili olan İngilizcede üst düzey iletişim bilgileri ve yetisi ile uluslararası bilimsel kaynaklardan faydalanabilecek doğrultuda dil yeterliliğiyle donatarak kendilerini lisans çalışmalarına ve aynı zamanda lisans sonrasında kurguladıkları akademik ve profesyonel hayata tam anlamıyla hazırlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte dil öğrenme sürecinde işbirlikçi çalışma (collaborative skills), yaşam boyu özerk öğrenme (lifelong autonomous learning), yaratıcı eleştirel düşünce (creative & critical thinking) ve bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT) en etkin biçimde kullanabilmeye de katkıda bulunmak, içinde bulunduğumuz çağın nabzını tutabilmek ve ona yön verebilmek açılarından, okulumuzca misyon addedilen belli başlı konulardandır.

Bu yönelimle, büyük bir kıvanç ve gönül rahatlığı ile ifade etmek isteriz ki Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, yenilikçi, ufku geniş, yaşamı iyiye dönüştürmede sorumlu ve duyarlı küresel insan kimliğini, Üniversitemiz çatısı altında var gücüyle desteklemektedir. Bu minvalde, Okulumuz, öğrencilerimizin günümüz dünyasının talep ettiği dil gereksinimlerini karşılamada onlara hayal edebilecekleri her olanağı, henüz hayal bile etmeye başlamadıkları da dahil olmak üzere, çok sayıda alternatif yaklaşımla kendilerine sağlayabilmek için hazırdır.