III. Uluslararası Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi (YED)

Ankara Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından iki yıldır ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi’ni üçüncü yılında uluslararası düzenliyoruz.

Geleceğimizi şekillendirmede yaratıcı ve eleştirel düşüncenin önemini tartışmak ve yeni yollar geliştirmek amacıyla güzel sanatların, mühendisliğin, mimarlık, sosyal ve beşerî bilimlerin her alanından akademisyenleri, araştırmacıları, eğitimcileri ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen dinamik ve disiplinler arası bir etkinliği sizlere duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin her zamankinden daha “kritik” hale geldiği ve bir kriz halinde deneyimlediğimiz hakikat ötesi bir çağda, dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler bir yandan bizlere sonsuz bir evrenin kapısını aralarken diğer yandan da bu evrende farklı medyalar ve süreçler aracılığıyla her an dolaşıma giren devasa bilginin doğruluğunu, güvenilirliğini ve uygunluğunu eleştirel bir perspektifle sorgulamayı zorunlu hale getirmektedir. Ürettiğimiz, yaptığımız veya inşa ettiğimiz her şeyin tam da düşüncemizin eleştirel derinliğine ve yaratıcılığımızın zenginliğine bağlı olduğu bu karmaşık toplumsal düzen içinde olaylara, olgulara, sanata ve topluma eleştirellikten beslenen bir çerçeveden bakmak her zamankinden daha kıymetli bir çaba olarak görünmektedir.

Demokratik bir toplum, çevresinde olup bitenleri daha iyi anlayan, diğer insanların bakış açısını dikkate alan bireylerin varlığını ve her şeyden önce bu bireylerde sanatsal, toplumsal, politik ve ekonomik konular hakkında eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Dolayısıyla eleştirel düşünce içinde bulunduğumuz çağı ve toplumu anlamak, bu toplumsal alanda yaşanan dönüşümleri iyi analiz etmek, sorun alanlarına çözüm önerileri geliştirmek için her bireyin ve araştırmacının edinmesi gereken temel bir düşünce pratiğidir. Toplumsal dönüşümün itici gücü olan eleştirel düşünce, sorunları herkesten önce fark etmeyi, bu sorunlara yeni ve yenilikçi çözümler bulmayı, orijinal ve benzersiz fikirler üretmeyi ve olaylara yeni ve farklı şekillerde bakmayı sağlayan yaratıcı düşünce ile harmanlandığı zaman içinde bulunduğumuz evreni daha yaşanır ve anlaşılır kılacak bir çerçeve sunmaktadır.

Böylesi bir perspektifle farklı alanlarda uzman, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış önemli bilim insanlarının davetli (keynote) konuşmacı olarak yer alacağı III. Uluslararası Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze olarak Ankara Bilim Üniversitesi, Maltepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri başvurularına da açık olan Kongre, uluslararası bilimsel çalışma kriterlerine uygun, çift kör hakemli değerlendirme sürecini benimsemektedir. Ayrıca akademik teşvik ve doçentlik ölçütlerini karşılamaktadır. Etkinliğin Düzenleme ve Bilim Kurulu’nda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden saygın bilim insanları yer almaktadır. Kongreye İngilizce veya Türkçe, sözlü bildiri ve Poster sunumları ile katılım sağlanabilecektir.

III. Uluslararası Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi, yaratıcı ve eleştirel düşüncenin çok yönlü boyutlarını ve bunların toplum, kültür, sanat ve insan deneyimi üzerindeki dönüştürücü etkisini keşfetmek amacıyla katılımcıların değerli görüşlerini, araştırmalarını ve yaratıcı çabalarını paylaşacakları disiplinler arası diyalogları teşvik etmek ve yeni bakış açılarını tartışmaya açmak için bir platform sunmaktadır. 

Kongre, aşağıda belirtilen alanları içermekle birlikte, ilişkili konu önerilerine ve alanlara da açıktır.

Medya ve Dijital İletişim

Sinema Çalışmaları

Teknolojik Gelişmeler

İnsan Hakları

Sürdürülebilirlik 

Toplumsal Değişim

Yaratıcı Endüstrilerde Verimlilik

İklim Krizi 

Kültürel Çeşitlilik

Etik

Hukuk

Sağlık İletişimi ve Teknoloji

Sağlık Alanında Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Yapay Zekâ 

Eğitimde Eleştirel ve Yaratıcı Düşünce

Politika

Tarih

Bellek

Felsefe

Sanat

Çeviribilim, Dilbilim ve Edebiyat,

Mimarlık ve Sanat Eleştirisi

Psikoloji

Girişimcilik ve İnovasyon

Dijitalleşme ve Sanat

Sanat ve Mimarlık Arakesitinde Dijitalleşme

Dijital Oyun Çalışmaları


Farklı alanlardan araştırmacıları, eğitimcileri ve uzmanları, konferans temasını ve ilgili konuları ele alan özgün araştırma makalelerini, örnek olay çalışmalarını, atölye çalışmalarını veya panel tartışmaları için fikirlerini sunmaya davet ediyoruz.


Önemli Tarihler:


Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2023

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20 Mart 2024

Kabul Edilen Bildirilerin ve Programın İlanı:  30 Mart 2024

Kongre Tarihleri: 9-10 Mayıs 2024

İletişim: yedkongresi@ankarabilim.edu.tr

Yer: Ankara Bilim Üniversitesi, Maltepe Kampüsü


Gönderilecek bildiri özetleri Kongre Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından kör hakemlik sistemine göre değerlendirilecek, kabul edilen ve kongrede sunumu gerçekleştirilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metni, isteğe bağlı olmak üzere Ankara Bilim Üniversitesi yayını, Akademik Açı Dergisi’nde yayınlanabilecektir. Bildiri özet metinlerinin en fazla 500, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması beklenmektedir. Bildiri özeti için şablona bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 20 Mart 2024’tür. Tüm başvurular kongre e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar, 30 Mart 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Bildirilerinizi ve posterlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli katkılarınız ve emeğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.


Kongrede bildiri sunmak için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.