Frequently Asked Questions

Ankara Bilim Üniversitesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kurulan; amacı “sürdürülebilir kalkınmayı” bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversitedir.

Ankara Bilim Üniversitesi kuruluşu 17 Nisan 2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak fiilen tamamlanmıştır. İlk kez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilecektir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 • Bilgisayar Mühendisliği (English)
 • Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 • Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
 • Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 • Film Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)
 • Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • İngilizce Mütercim Tercümanlık
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
 • Psikoloji (İngilizce)

Lisans programlarına öğrenci kabulü bazı programlara ÖSYM'nin yaptığı merkezi (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoluyla öğrenci kabul etmektedir

Ankara Bilim Üniversitesi’nde öğrenim dili tüm bölümler için İngilizce’dir.

Ankara Bilim Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerden yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler, 1 yıllık İngilizce Hazırlık Programına alınır. Hazırlık Programını 1 yılda tamamlayamayan öğrenciler, Hazırlık okuluna 1 yıl daha devam edebilir.  YÖK tarafından geçerli kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavından yeterli puanı kazanan öğrenciler, hazırlık programından muaf tutulurlar.

Ankara Bilim Üniversitesi Hazırlık Okulu, en önemli paydaşımız ve ilham kaynağımız olan öğrencilerimizi, Üniversitenin eğitim öğretim dili olan İngilizcede üst düzey iletişim bilgileri ve yetisi ile uluslararası bilimsel kaynaklardan faydalanabilecek doğrultuda dil yeterliliğiyle donatarak kendilerini lisans çalışmalarına ve aynı zamanda lisans sonrasında kurguladıkları akademik ve profesyonel hayata tam anlamıyla hazırlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte dil öğrenme sürecinde işbirlikçi çalışma (collaborative skills), yaşam boyu özerk öğrenme (lifelong autonomous learning), yaratıcı eleştirel düşünce (creative & critical thinking) ve bilgi ve iletişim teknolojilerini (ICT) en etkin biçimde kullanabilmeye de katkıda bulunmak, içinde bulunduğumuz çağın nabzını tutabilmek ve ona yön verebilmek açılarından, okulumuzca misyon addedilen belli başlı konulardandır.

Ankara Bilim Üniversitesi; tüm bilimleri, teknolojiyi, verimliliği önceleyen ve sanatı kapsayan bir öğrenme, araştırma ve geliştirme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek amacı taşımaktadır.

Ankara Bilim Üniversitesi’nin eğitim felsefesi, yeni bilgileri üretenlerin bu bilgileri aktaracak en iyi kişiler olduğu düşüncesi üzerine kurulmaktadır. Ankara Bilimin öğretim kadrosu örnek teşkil edecek; akademik araştırmalar ise geniş bir yelpazeye yayılacaktır. Ankara Bilim Üniversitesi; teknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan endüstri mühendisliğine, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine ve bilimin, edebiyatın, sahne sanatlarının daha birçok dalına uzanan, çok yönlü bir eğitim ortamı sunacaktır.

Öğrenci Danışma Merkezimiz; öğrencilerimizden gelen şikayet ve talepleri, Üniversite yönetimine iletilecektir. Yönetim de şikayet ve talep konusunda gerekli incelemeleri yaptırdıktan sonra öğrencilerimize gerekli bilgilendirme yapacaktır.

Üniversitemizde ÖĞRENCİ DESTEK OFİSLERİ oluşturulmuştur... Kariyer ve Psikolojik Danışmanlık merkezlerimiz, öğrencilerimize gerek yüksek öğrenim yaşamları boyunca gerekse de mezun olduktan sonra her türlü desteği vereceklerdir.

KARİYER OFİSİ

Özgün eğitim içerisinde öğrencileri geleceğe zihnen ve maddi olarak hazırlamak, bu konuda en doğru yönlendirme hizmetlerini sunmak üniversitelerin asli görevleri arasındadır.

BU aslında yeniden asrın merkezine bir yolculuktur.

Kariyer Ofisi bu manasıyla; birlikte, dayanışma ve tecrübelerin ışığında kolay ve hızlı imkanlar yaratma hizmeti ifa edecektir.

Ankara Bilim Üniversitesi, çağımızın birey odaklı eğitim modellemesi içerisinde güçlendirerek geleceğe hazırladığı gençleri yurtiçinde/ yurtdışında geniş bir yelpazeyle buluşturmayı amaçlar bu merkez aracılığıyla…

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK OFİSİ

Psikolojik Danışma Ofisi, Ankara Bilim Üniversitesinin öğrenci, akademisyen ve diğer paydaşların ritmik düzeni açısından görev üstlenerek; aynı zamanda uygulamaya dönük olarak da öğrenciler için bir tür ara durak işlevi görecek.

Bireyin, mesleki yönelişleri, tercihleri, seçimleri ve kariyer gelişimi sürecinde yer alan bazı mesleki gelişim görevleri, genel olarak eğitim süreci içinde gerçekleşir. Ancak modern dünyada psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaşam boyu sürdüğü gerçeğinden hareketle; bireyden topluma, ideadan değerlere, manzumeler oluşturmak Danışmanlık Ofisinin temel görevleri arasındadır.

Kütüphane kaynak ve hizmetlerinden Ankara Bilim Üniversitesine mensup akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir. Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemiyle sağlanır. Gerekli durumlarda, güvenlik görevlisi üzerinizi arayabilir ve çantanıza bakabilir. Kütüphaneye girişlerde Ankara Bilim Üniversitesi kimlik  kartının okutulması zorunludur.

Kütüphanede uyulması gereken kurallar da şunlar:

 • Kütüphane materyali ve eşyalarına zarar verenler disiplin kuruluna verilir.
 • Kütüphane içinde sigara içilmez.
 • Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek ve içecek tüketilemez, yiyecek ve içecek sadece kütüphane kafeteryasında tüketilebilir.
 • Kütüphaneye girerken cep telefonu sessiz moda alınmalı, içeride telefonla konuşulmamalı, telefon konuşmaları kütüphane dışında yapılmalıdır.
 • Kütüphane kullanıcılarının çalışma salonlarında ve koridorlarda sessiz olmaları gerekmektedir. Aksi davranış sergileyen kullanıcılar kütüphane personeli ya da güvenlik görevlileri tarafından uyarılacaktır.
 • Kurallara uymayan kullanıcılar hakkında idari işlem başlatılacaktır.