Metin Dokuma Atölyesi / Text Weaving Atelier

Metin Dokuma Atölyesi / Text Weaving Atelier

29 Kasım 2021 / Pazartesi

YAZININ ÖNÜNDE

‘Yazının Önünde’ bir kapı görevlisi durmaktadır.
İçeri girmek mi istiyorsunuz?
Uzun yıllar beklemenizin ardından:
‘Burada hiç kimse girme izni alamazdı,  çünkü bu kapı sana ayrılmıştı. Şimdi gidiyorum ve onu kapatıyorum….’
Diyebilir kapı görevlisi!
Oysa;
‘Ben hikayeciyim diye sizden ayrı şeyler düşünecek değilim.’, diyen sese kulak verin!
Sihirli sözcüğü bularak size ayrılmış kapıdan, Yazının Önünde daha fazla beklemeden içeri girin….

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü,  Prof. Dr. Yavuz Demir’in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek bir creative writing programı olan atölye çalışması ile sizlere bu fırsatı sunuyor.

Atölye Hakkında
Her atölye çalışma grubu 6 kişi ile sınırlıdır,

Çalışma grubuna dahil olmak isteyen öğrenciler kabul için ; niçin bu atölyede olmak istediklerini anlatan bir niyet mektubu yazıp cansu.yilmaz@ankarabilim.edu.tr adresine mail atabilirler.

Program içeriği:

Yazı Oyunları’nın amacı etkin ve hızlı bir şekilde sizi ‘kalemşör’ yapabilmektir. Yazma becerisini geliştirmeye dayalı bu program iki ana eksenden oluşur:

1.Yaratıcı yazarlık/kurmaca metin yazarlığı becerileri ve uygulamaları,

2.Kurmaca olmayan metinler yazarlığı beceri ve uygulamaları.

Bağımsız yazılar ve belli  bir konu çerçevesinde oluşturulan yazılar.
Hayal dünyasının sınırlarında gezinen yazılar,
Nesnel aktarımlar…
İki kelime yan yana nasıl getirilir.
Aradığım fikri nerede bulmalıyım?
Gözlerimi kaparsam yazabilir miyim?
Çarpıcı kelime nerede?

Program süresi: 4 hafta (Haftada 1 saat)

*Güz dönemi bitişine kadar öğrencilerin niyet mektuplarını göndermeleri gerekmektedir. Atölye saati öğrenci grubu oluşturulduğunda, katılan öğrencilerin ders saatlerine göre belirlenecektir.

 

Text Weaving Atelier

Before the Words

“Before the Words” stands a doorkeeper.
Do you want to come in?

After you have waited all these years:

“Nobody is allowed to come in because this door has been kept for you. Now, I go and close it down…”

The doorkeeper could have said.

Yet,

Hear the call: “Just because I am the storyteller does not mean that I think differently!”

Through the door that has been kept for you with the magic word, come in at once…

Offering a creative writing programme that will be led by the Rector of Ankara Science University Prof. Yavuz DEMIR, this workshop gives you the opportunity.

About the Workshop

Each workshop is limited for 6 participants.

Students who want to participate in the working group should send a letter of intention to cansu.yilmaz@ankarabilim.edu.tr explaining why they want to be included .

Programme Content

The aim of Writing Games is to turn you into “pen-riors” in an effective and quick manner. This programme, based on the development of writing skills, consists of two pillars:

1. Creative writing/ fiction writing skills and practices,

2. Non-fiction writing skills and practices.

Independent writings and writings of certain topics.
Writings that revolve around imagination,
Objective narrations…
How do you put two words together?
How can I find an idea?
Can I write if I close my eyes?
Where is the punch line?

Programme duration: 4 weeks (1 hour per week)

*Students are required to send their letters of intent until the end of the fall semester.When the student group is created, the workshop hour will be determined according to the course hours of the participating students.