Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Yavuz DEMİR 

Dr. Cemalettin KÖMÜRCÜ

Prof. Dr. Özlem ERDOĞDU ERKARSLAN 

Prof. Dr. Önder ERKARSLAN 

Doç. Dr. Ece KUMKALE AÇIKGÖZ 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DEDE ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi Eda ARISOY 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ZORLU 

Dr. Öğr. Üyesi Serra SEZGİN 

Dr. Öğr. Üyesi Nedim KEMER 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Şahika ERKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Hüma TÜLCE UMAN 

Arş. Gör. Cansu YILMAZ 

Arş. Gör. Murat ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Ayşe Gülce KARAKAYA