İletişim

III. Uluslararası Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce Kongresi

İletişim: yedkongresi@ankarabilim.edu.tr

Yer: Ankara Bilim Üniversitesi, Maltepe Kampüsü

Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya Ankara

 0 (312) 397 01 50

 444 22 28


Kongre Sekreteryası:
Arş. Gör. Cansu Yılmaz
cansu.yılmaz@ankarabilim.eu.tr

Düzenleme Komitesi:
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Dede Özdemir
yeliz.dede@ankarabilim.edu.tr