Önemli Tarihler ve Bildiri Kuralları

Önemli Tarihler:

Bildiri Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi15 Kasım 2023

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20 Mart 2024

Kabul Edilen Bildirilerin ve Programın İlanı: 30 Mart 2024

Kongre Tarihleri: 9-10 Mayıs 2024

İletişim: yedkongresi@ankarabilim.edu.tr

Yer: Ankara Bilim Üniversitesi, Maltepe Kampüsü


Gönderilecek bildiri özetleri Kongre Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından kör hakemlik sistemine göre değerlendirilecek, kabul edilen ve kongrede sunumu gerçekleştirilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metni, isteğe bağlı olmak üzere Ankara Bilim Üniversitesi yayını, Akademik Açı Dergisi’nde yayınlanabilecektir. Bildiri özet metinlerinin en fazla 500, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması beklenmektedir. Bildiri özeti için şablona bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Bildiri özetleri için son başvuru tarihi 20 Mart 2024’tür. Tüm başvurular kongre e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar, 30 Mart 2024 tarihinde ilan edilecektir.

Bildirilerinizi ve posterlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli katkılarınız ve emeğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.


Kongrede bildiri sunmak için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.