icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)


Ankara Bilim Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, modern dünyanın ihtiyaçlarını öngörerek ve yaygın kullanım alanı olan bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürün ve uygulamaya dönüşümünde görev alabilecek nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü güçlü bir temel altyapı üzerine oturtulmuş seçenekli uzmanlık açılımları sağlayan öğretimi, modern imkânlar ve deneyimli öğretim kadrosu ile desteklenmiş bir mühendislik programını sunmaktadır. Bu program ile mezunlarımızın iş bulma kaygısı yaşamadan doğrudan iş hayatında yer bulabilmeleri için, akademik çalışmalar yanında proje uygulamaları, üniversite ve iş dünyası işbirliği, stajyerlik imkânları öngörülmektedir. Teknolojinin gelişmesine ayak uyduran bir eğitim modeli ile proje/uygulama odaklı derslerin yapılması planlanmıştır. Sizlerin teknoloji boyutunda bilimin yeni kapıları açan yeni bir dünya ile tanışmanız sağlanacaktır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün öncelikli hedefleri arasında öğrenci odaklı sorun ve problemlerin ivedilikle ve etik prensiplere uygun olarak çözülmesi yer almaktadır. Kısacası, öğrenci odaklı ve aynı zamanda etik değerlere hassasiyet gösteren ve etik prensiplerle donatılmış, mesleğini severek yapan, özgüveni tam, proje odaklı eğitim modeli ile mühendisler yetiştirmeyi şiar edinmiş bir mühendislik ekolü oluşturma yolumuza devam etme hedefimizdir.