icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Prof Dr. Ahmet COŞAR
ahmet.cosar@ankarabilim.edu.tr

Lisans derecesini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1986 yılında aldı. 1986-1990 yılları arasında üniversitede Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Yüksek Lisans derecesini aldı. 1990-1996 yılları arasında Minnesota Üniversitesinden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldıktan sonra ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1996-2018 yılları arasında ODTÜ'de Yrd. Doçent, Doçent ve Profesör olarak öğretim üyeliği yaptıktan sonra emekli oldu. 2018-2020 yılları arasında bir vakıf üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı yaptı. 2020 yılı Haziran ayından itibaren Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir.

Prof. Ahmet COŞAR'ın araştırma alanları; Veritabanı Yönetim Sistemleri, Telsiz Duyarga Ağları, Makine Öğrenmesi ve Özellik Seçimi, Genetik ve Koşut Agoritmalarla Ayrık Optimizasyon'dur.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/FARQI31754/dosya-19012021012032-ctcv7.pdf
Doç.Dr. Ender SEVİNÇ
ender.sevinc@ankarabilim.edu.tr

Ender Sevinç Lisans derecesini, 1991 yılında Kara Harp Okulu Elektronik Bölümünden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden, sırasıyla 2000 ve 2009 yıllarında almıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli özel firma ve kamuda uzun müddet çalışmıştır. Ardından, 2017 yılında akademik hayatına geri dönmüş ve THK. Üniversitesi’nde Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmıştır. Yaptığı çalışmalar neticesinde 2020 yılında Doçentliğe yükselmiş ve aynı yıl, Ankara Bilim Üniversitesi’ne atanmıştır. Halen akademik hayatına aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir. İlgi ve yayın alanları sorgu optimizasyonu, makine öğrenmesi ve algoritmalardır.

İlgi alanları: Algotritmalar, makine öğrenmesi, sinir ağları ve optimizasyon.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/IUEMI49264/dosya-19012021012212-IICV2.pdf
Doç.Dr. Hakan ÇAĞLAR
hakan.caglar@ankarabilim.edu.tr

1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesinden lisans derecesi ile mezun oldu, Polytechnic Üniversitesi NYU’dan Lisans üstü derecesini 1988 tarihinde aldı. New Jersey Institute of Technology’den 1991 tarihinde doktora derecesini tamamladı. Doktora tezi olarak görüntülü haberleşme alanında video kodlama ve sıkıştırma algoritmaları, wavelet dönüşümleri ve Sayısal-TV uygulamaları alanlarında çalıştı.

1993 yılında Doçent ünvanına hak kazandı. 1992 - 1996 yıllarında TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde uzman araştırmacı olarak çalışmış, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde imge ve video işleme, bilgisayarla görme dersleri verdi.. 1996 - 2007 tarihlerinde Havelsan A.Ş Yazılım Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı (Yazılım ve Bilişim Teknolojileri) olarak, Savunma Sanayi ve Kamu için geniş kapsamlı bilişim sistemleri ve ürünlerin geliştirilmesinde rol oynayarak, önemli ve geniş kapsamlı e-Devlet projelerinin gerçekleştirilmesini sağladı.. 2007 - 2008 tarihleri arasında bir özel üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak, daha sonra özel sektörde Genel Müdür ünvanıyla telekom ve savunma sanayii alanlarında görev aldı. Uluslararası Hakemli dergilerde yayınlanan 11 makalesi bulunmaktadır ve bunlara 469 atıf yapıldı. Ulusal ve uluslararası kongrelerde yaklaşık 40 bildiri sundu.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/CNLNQ16565/dosya-19012021012352-HL0lL.pdf
Dr. Mert ÖZARAR
mert.ozarar@ankarabilim.edu.tr

Dr. Özarar, son 17 yıldır siber güvenlik ve büyük veri sektöründe faaliyet göstermektedir. Soyut ve şimdiki bilişim güvenlik kavramlarını bir iş merceğinden görüntüleyerek projelere proaktif biçimde çevirmeye odaklanmıştır. Daha önce TurkTrust'ta yazılım mühendisi, proje yöneticisi ve Ar-Ge Müdürü olarak görev yaptı. Bir dünya markası olan, Infosec Global (ISG) Canada'da sırasıyla üç farklı kıtada Toronto, Zürih ve Riyad'da bulunan küresel ofislerinde teknik üst düzey yönetici olarak çalıştı. ISG'nin yerel anonim şirketini kurdu ve CTO olarak görev yapan ikiz bir rolle genel müdür olarak çalıştı. Global kurumsal müşteri hesaplarında güvenlik araştırmacısı, yed-i emin, bilirkişi, teknik direktör, iş geliştirici, kanaat önderi ve lider olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, yakın coğrafyadaki dijital imzaların, kuantum direncinin, siber tatbikatların ve 5G güvenliğinin öncülerinden biridir.

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik Bölümlerinden Yüksek Şeref Çift Anadal programı ile mezun oldu. Ayrıca, birbirini takip eden iki farklı yüksek lisans derecesini, üniversite birincisi olarak Bilgisayar Mühendisliği ve Kriptografi bölümlerinden aldı. Ayrıca ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde Güvenli Çok Taraflı Hesaplama üzerine doktora çalışmalarını tamamladı. Japon araştırmacılar tarafından çıkardığı yayınlar realize edildi. Mert'in Bilgi Güvenliği üzerine çeşitli yayınları ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Hakkında anahtar göstergeler:

- Küresel Girişimci - ISG’nin komple Orta Doğu operasyonlarını yönetti. ISG, kriptografi ve uygulamalı siber güvenlik konusunda küresel bir markadır.
- Hedef güdümlü, dünya standartlarında ekipleri büyütme, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli çözümler oluşturma, sunma ve desteklemeye odaklanan bir lider.
- Hem tüketici, hem de kurumsal alanlarda teknik olarak zorlayıcı problemleri çözmeye odaklanan bilgisayar güvenliği endüstrisinde yetkin deneyim.
- Birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerinde teknik bilirkişi. Siber güvenlik alanında melek yatırımcı.
- Kriptografi, güvenlik ve gizlilik alanlarında sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesi yönünde uzman.
- Tüketici uygulamaları için uçtan uca BT güvenlik yaşam döngüsünün stratejisi, tasarımı ve yönetimi hakkında ciddi bilgi birikimi sahibi.
- Çok yıllı yol haritalarına yol açan kurumsal veya ticari segment ürün stratejisi geliştirmede tecrübeli.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/KVGSE59382/dosya-19012021012459-l2AYe.pdf
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Prof. Dr. İsmail Coşkun
ismail.coskun@ankarabilim.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Coşkun, Elektrik Mühendisliği Lisans eğitimini Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda 1967 yılında, birinci Yüksek Lisans eğitimini University of Wisconsin, ABD’de 1978 yılında, ikinci Yüksek Lisans eğitimini University of Manchester, İngiltere’de 1982 yılında, Doktorasını ise Gazi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde 1987 yılında tamamlamıştır. 1974 yılında Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Elektrik Mühendisliği Bölümünde asistan olarak, 1978 yılında yine aynı yerde Öğretim Üyesi olarak, 1982 yılında Gazi Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde Öğretim Görevlisi olarak, 1988 yılında yine aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak, 1991 yılında yine aynı bölümde Doçent olarak ve 2000 yılında yine aynı üniversitede Profesör olarak görev yapmıştır Halen Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/PFADP73127/dosya-27012021121936-vTB9u.pdf
Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ
haldun.goktas@ankarabilim.edu.tr

Dr. Haldun Göktaş, Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini sırasıyla 1987 ve 1990 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1996 yılında doktorasını tamamladı. 1987-1989 yılları arasında PTT (Şimdi Türk Telekom) de Mühendis olarak çalışmaya başlamış olup 1989-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde ve 1992-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1996-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Göktaş, 2011-2015 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Doçent olarak, 2015-2020 yılları arasında ise aynı bölümde Profesör olarak görev yapmıştır. 2011-2016 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde kurucu bölüm başkanı ve Dekan yardımcısı olarak da idari görev almıştır. Halen Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır. Prof. Dr. Haldun GÖKTAŞ’ın araştırma alanları; Fiber Optik, Fiber Optik Sensörler ve Fiber Lazerler'dir.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/TCHID82442/dosya-19012021012820-hq5RJ.pdf
Dr. Ayşe ÖZDEMİR
ayse.ozdemir@ankarabilim.edu.tr

Ayşe Özdemir 1986 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve doktora derecesini Mart 2016’da Bilkent Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji programından aldı. Kariyerine Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.

İlgi alanları: medikal amaçlı fonksiyonel malzeme ve sistemlerin dizaynı ve uygulaması, manyetik rezonans görüntüleme, biyomedikal görüntüleme sistemleri

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/SAYJF81043/dosya-19012021012929-206C5.pdf
Dr. Ercüment KARAPINAR
ercument.karapinar@ankarabilim.edu.tr

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Eğitimini Milli Savunma Üniversitesinde 1990 yılında, Yüksek Lisans Eğitimini Naval Postgraduate School ABD’de 1995 yılında, Doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde 2007 yılında tamamlamıştır. NATO Türk Daimî Temsilciliğinde, Büyükelçi Elektronik Danışmanı olarak 2012-2015 yıllarında Brüksel/Belçika’da çalışmıştır. 28 yıllık bir hizmet süresi sonunda Milli Savunma Bakanlığı Fiyat ve Maliyet D.Bşk.lığından 2018 yılında emekli olmuştur. Ağustos 2018 – Temmuz 2020 yıllarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd.lığı ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde Dr.Ögr. Üyeliği yapmıştır. Halen Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Dr.Ögr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası konferans, bildiri, teknik çalışmaları bulunmaktadır. Proje Yönetim PRINCE2 ve ITL uluslararası sertifikaları bulunmaktadır. Elektromanyetik saçılma, bio-medikal mühendislik uygulamaları, EM saçılma analizi, anten uygulamaları ve İnsansız Hava Araçları üzerine çalışmaları bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/MWJVS69498/dosya-19012021013029-t4iLA.pdf
Dr. Alaa ELEYAN
alaa.eleyan@ankarabilim.edu.tr

Dr. Eleyan lisans ve yüksek lisans derecelerini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde 2002 ve 2004 yıllarında Kuzey Kıbrıs'taki Yakın Doğu Üniversitesi'nden tamamlamıştır. Eylül 2004'te Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır ve 2009 yılında doktora derecesini almıştır. Dr. Eleyan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'deki farklı üniversitelerde 18 yıldan fazla çalışma tecrübesine sahiptir. Bu yıllarda başkan yardımcısı, fakülte yönetim kurulu, üniversite senato konseyi, kalite kontrol ve akreditasyon komitesi, Erasmus koordinatörü, staj komitesi ve intibak komitesi başkanı gibi farklı pozisyon ve komitelerde görev almıştır. Araştırma alanları, işaret ve görüntü işleme, biyometrik, örüntü tanıma ve makine öğrenmedir. Dr. Eleyan, tamamlanmış birçok yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık ve eş danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli indeksli dergi ve konferanslarda yayınlanmış 60'tan fazla makale ve bildiriye sahiptir. ICDIPC2019, DIPECC2018, TAEECE2018 ve DICTAP2016 gibi birçok uluslararası konferansın genel başkanlığını yapmıştır.

Arş. Gör. Mert ÖTENEL
mert.otenel@ankarabilim.edu.tr

Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2018 yılında mezun oldu. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre 3.65 (4'lük sistem) ortalamayla bölümünü üçüncülük ile bitirdi. Birinci stajını İskenderun’da bulunan Atlas Enerji Elektrik Üretim A.Ş. şirketinde, ikincisi ise Erasmus+ öğrenci değişim kapsamında bulunduğu Polonya’nın Lublin kentinde bulunan Auto&Aero Technologies Sp.z.o.o. şirketinde yaptı. Bu staj kapsamında Kablosuz İletişim Ağı projesini başarıyla tamamladı. Yüksek lisans eğitimi, Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde devam etmektedir. ''CAN (Controller Area Network)'' konulu lisans bitirme, lisansüstü eğitimi kapsamında FPGA ile “Basit İşlemci Tasarımı”, Matlab programı kullanarak Dizi Anten Tasarımı projeleri bulunmaktadır. İlgi alanı olarak Kablosuz İletişim Ağları ve Elektronik Harp konuları vardır.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/QHLKZ53650/dosya-19012021013214-z5h0K.pdf
Misafir Öğr. Üyesi Huzeyfe Yılmaz
Tarım Kredi Kooperatifleri TARNET A.Ş. Genel Müdürü
huzeyfe.yilmaz@ankarabilim.edu.tr

Misafir Öğr. Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu
Tranten Genel Müdürü
lokman.kuzu@ankarabilim.edu.tr

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
Dr. Cevdet Dengi
cevdet.dengi@ankarabilim.edu.tr

Yıldız Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında lisans, 1990 yılında yüksek lisans dereceleri ile mezun olduktan sonra doktora derecesini 1998 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. 1991-1992 yıllarında ODTÜ Bilgi işlem Dairesinde sistem programcısı olarak, 1992-1998 yıllarında TÜBİTAK Yazılım ARGE Merkezinde araştırmacı olarak, 1998 yılında Muğla Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bölümünde öğretim görevlisi olarak, 1999-2001 yıllarında özel sektörde ARGE yöneticisi olarak, 2001-2007 yıllarında TÜBİTAK Başkan danışmanı olarak görev yapmıştır. 2007 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu İSOMER Bilişim Hizmetleri şirketinde yönetici ve yazılım mimarı görevlerini üstlenmiştir. 2018 yılından bu yana Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. İlgi alanları arasında yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri ve gömülü sistemler vardır.

Dr. Ahmet Serkan KARATAŞ
ahmet.serkan.karatas@ankarabilim.edu.tr

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden sırasıyla 1998, 2000 ve 2010 yıllarında aldı. Intergraph Turkey, Bull-Honeywell Turkey, Aselsan gibi çeşitli kuruluşlarda yazılım mühendisi olarak çalıştı. ODTÜ, Çankaya Üniversitesi, TOBB ETÜ gibi çeşitli üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Haziran 2020'den beri Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir.

Ahmet Serkan Karataş'ın araştırma konuları yazılım ürün hatları mühendisliği, model transformasyonları, dil tasarımı, değişkenlik yönetimi, özellik modelleme ve kısıt programlama alanlarında yoğunlaşmaktadır.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/STNBN88616/dosya-19012021015153-E5wKt.pdf
Dr. Yüksel ARSLAN
yuksel.arslan@ankarabilim.edu.tr

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla Deniz Harp Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden aldı. 2001 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığında mühendis subay olarak görev yaptı. 2001 - 2003 yılları arasında yazılım mühendisi olarak Mobil ve İnternet Teknolojileri Grubunda, bilgisayar ağları tasarım ve proje mühendisi olarak, Veri İletişim Sistemleri Şirketinde çalıştı. 2003 - 2017 yılları arasında Mikes Mirodalga ve Elektronik Sistemler A.Ş.’de kıdemli bilgi sistemleri mühendisi olarak görev yaptı. 2018 yılında Soundlabai Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd.’yi, TÜBİTAK 1512 desteği alarak ODTÜ Teknokent’te kurdu. Soundlabai tehlike içeren sesleri tanıyan derin öğrenme algoritmaları geliştirmekte ve bunları güvenlik kameralarına entegre etmektedir. Haziran 2020’den beri Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir.

Araştırma konuları; derin öğrenme, sayısal ses sinyali işleme, bilgisayar ağları ve parallel programlamadır.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/QUHJP59347/dosya-19012021015247-p3rQl.pdf
Misafir Öğr. Üyesi Dr. Orhan Muratoğlu
Tübitak Bilgem Başkan Yardımcısı
orhan.muratoglu@ankarabilim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Prof. Dr. Taner ALTUNOK
taner.altunok@ankarabilim.edu.tr

1961 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini İstanbul’da yaptı. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1997 yılında Doçent, 2005 yılında ise profesörlük kadrosuna atandı. 2009 yılında dört yıl süreyle sürdürdüğü Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünden kendi isteği ile emekli oldu. Çeşitli üniversitelerde, öğretim üyeliği, Makine Mühendisliği Bölüm başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Rektör yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Kurucu Rektörlük görevlerinde bulundu. Halen Ankara Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi kadrosunda görev yapmaktadır.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/DSEKT28258/dosya-19012021015432-FGINF.pdf
Dr. Çiğdem SICAKYÜZ
cigdem.sicakyuz@ankarabilim.edu.tr

Dr. Çiğdem Sıcakyüz, 2001 yılında Osmangazi Üniversitesi’ nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009 yılında Almanya’ nın Bremen Üniversitesi’ nde Üretim Mühendisliği alanında master yapmıştır. 2019 yılında Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ nde doktorasını tamamlamıştır. Doktora çalışmasını değişim yönetimi kapsamında “Bilişim Teknolojilerine Karşı Gösterilen Direnç” konusunda yapmıştır. 2020 yılında Ankara Bilim Üniversitesi’ ne katılmıştır ve halen doktor öğretim üyesi olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanları İşlemler Yönetimi, Yalın Üretim, Kalite Mühendisliği, İş ve Süreç Analizi, Değişim Yönetimi, Proje Yönetimi ve Yapay Öğrenme ‘dir.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/KQSCI55824/dosya-19012021015518-OKOYb.pdf
Dr. İlker GÜÇLÜ
ilker.guclu@ankarabilim.edu.tr

Dr. Güçlü lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. 2016 ve 2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Güçlü, akademik çalışmalarının yanısıra deneyimli bir yönetim danışmanıdır. Lisans derecesini aldıktan sonra TÜBİTAK TÜSSİDE, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde kıdemli danışman olarak çalışmıştır. 2011 yılında, kurumsal performansı artırmaya odaklı danışmanlık hizmetleri ve profesyonel eğitim programları sumakta olan Optimum Planlama'yı kurmuştur. Optimum Planlama, Talep Planlama ve Tahminleme, Satış ve Operasyon Planlama (S&OP), Üretim Planlama, Detay Çizelgeleme, Stok ve Lojistik Planlama, Ürün Geliştirme ve Kalite Yönetimi konularında farklı endüstrilerden ve sektörlerden kurumlara hizmet sunmaktadır. Dr. Güçlü evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. Güçlü'nün ilgi alanları Tedarik Zinciri Optimizasyonu, Tahminleme ve Fiyatlama Teknikleri, Üretim Planlama ve Detay Çizelgeleme, Matematiksel Programlama, ve Sezgisel Algoritmalar'dır.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/DLOZM25706/dosya-19012021015608-qqqFR.pdf
Dr. Hasan Umut AKIN
umut.akin@ankarabilim.edu.tr

1986 yılında Kara Harp Okulu Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2004 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak doktora derecesini 2015 yılında Endüstri Mühendisliği alanında Atılım Üniversitesi'nden aldı.. 1992-2011 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Karar Destek ve Bilgi Sistemleri birimlerinde; karar destek, modelleme ve simülasyon, teknoloji yönetimi ve bilgi sistemleri projelerinde, analiz subayı, proje subayı, tim lideri ve şube müdürü pozisyonlarında görev yaptı. 1999-2000 yılları arasında Kanada Savunma Bakanlığı Stratejik İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nde sistem dinamikleri yaklaşımlı stratejik insan kaynakları modellemesi üzerinde araştırmacı olarak çalıştı. Son olarak da Ankara Bilim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Modelleme ve Simülasyon, Sistem Dinamikleri Modellemesi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Karar Destek Sistemleri, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/EWYEV29029/dosya-19012021015717-vZHCy.pdf
Dr. Yavuz Selim ÖZDEMİR
yavuz.selim.ozdemir@ankarabilim.edu.tr

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans ve 2008 yılında aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans derecesini tamamladı. 2013 yılında doktora derecesini Atılım Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği alanında aldı. 2005-2020 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da 3 özel üniversitede tam zamanlı olarak çalışmıştır. Dr. Özdemir, halen Ankara Bilim Üniversitesin Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Çok Ölçütlü Karar Verme, Bulanık Mantık, Entelektüel Sermaye ve Sezgisel Optimizasyon.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/FDDTV32289/dosya-19012021015809-qsvkH.pdf
Arş. Gör. Şeyma ÖNAL
seyma.onal@ankarabilim.edu.tr

2014 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimine devam ederken birçok farklı sanayi kolunda gönüllü stajyerlik yaptı. Lisans eğitimi sonrasında ‘Verimlilik Proses Sorumlusu’ olarak mesleğe adım attı ve 1 yıl çalıştıktan sonra ‘Üretim Planlama Mühendisi’ pozisyonunda başka bir şirkette devam etti. Bu süre zarfında yüksek lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında tamamladı. 2017 yılında bir üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 3 yıl çalıştıktan sonra aynı pozisyonda Ankara Bilim Üniversitesine geçiş yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

/Uploads/Pages/muhendislik-mimarlik-fakultesi-akademik-kadro/QGJJV53449/dosya-19012021015901-ZL71L.pdf
Misafir Öğr. Üyesi Prof. Dr.Beycan İbrahimoğlu
Nahçıvan Eski Başbakanı – Rusya Bilimler Akademisi Üyesi
beycan.ibrahimoglu@ankarabilim.edu.tr