icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)


Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), işletme ve bilişim konularının bir arada çalışıldığı; insanı, süreçleri ve teknolojiyi bir araya getiren, günümüzde önemi gittikçe artan bir alandır. Yalnızca yazılım bilmenin ötesinde yazılımın işletme ve yöneticilerin verimini artıracak şekilde tasarlanması ve uygulanması yönetim bilişim sistemleri uzmanlarınca yapılmaktadır. Bölümün ders programının büyük kısmı bilgisayar yazılımı, donanımı ve bilgisayar ağları gibi bilişim derslerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte işletme ve yönetim fonksiyonlarını içeren işletmeye yönelik temel dersler ve bilişim hukuku gibi dersler ile bilişim yönetici ve tasarlayıcıları yetiştirilmektedir. Ayrıca e-ticaret, e-devlet, e-fatura, iş zekâsı ve yöneticilerin kolay karar vermesine yardımcı olacak karar destek sistemleri gibi konular YBS’nin ilgi alanı içindedir.

Yönetim bilişim sistemleri bölümünde öğrenciler, gerçek ya da sanal her türlü işin birbirlerine bağlanması ve birlikte çalışmasını öğrenecekler, bu sayede bilişim ve teknoloji alanında edinilen veriyi bilgiye dönüştürerek karar alma süreçlerinde insanlara yardımcı olunmasını sağlayacaklardır. Öğrenciler, programlama yetenekleri, proje yönetimi, dizaynı, uygulaması ve test edilmesi aşamalarında yer alabilecek, böylece bilgiyi etkili ve verimli bir şekilde üreterek dağıtabileceklerdir.

Ankara Bilim Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, İngilizce eğitimi ve genç kadrosuyla çağı yakalamayı ve Türkiye içi ve dışında kurumlar için nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölüm mezunları hem yurt içi hem de yurt dışı çalışma imkânı bulmaktadır. İşletme analistleri, işletmenin ihtiyaçları ve teknoloji arasında köprü gibidir. Mezunlar işlerin yürütülme, problemlerin çözülme ve elde edilen verilerin kullanılmasını işletmelerde işletme analisti, bilgi teknolojileri (IT) danışmanı, sistem analisti, sistem geliştirici, veri tabanı analisti, web geliştirici, network yöneticisi, bilgi sistemleri müdürü gibi iş kollarında yerine getirmektedir. Aynı zaman da bölüm mezunları insan kaynakları uzmanı, iş analisti ve geliştirme uzmanı, proje yöneticisi gibi pek çok alanda iş bulabilmektedir.