icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)


Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Fakültesi bilgisini ve düşünme yeteneğini yaratıcı ve anlamlı bir şekilde kullanabilecek, insanı ilgilendiren konulara sorgulayıcı, nesnel ve analitik bir şekilde yaklaşan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen psikoloji bölümü farklı perspektiflerinden araştırma yapmayı ve eğitim vermeyi hedeflemektedir. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan temel ve kültürel anabilim dallarından birisi şüphesiz ki Psikolojidir.

İnsan ve toplum bilim alanında psikoloji uzman kişilere olan ihtiyacın her geçen gün arttığı yadsınamaz bir gerçektir. Psikoloji Bölümü, güncel bir psikoloji (İngilizce) eğitiminin bilimsel araştırmalar yaparak insanın duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili daha kapsamlı bilgi sahibi olmayı ve bu bilgileri insan hayatındaki sorunları çözmek üzere uygulamayı içeren kapsamlı ve dinamik bir disiplindir. Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize nitelikli eğitim verme ve günümüz insan biliminin çok yönlü olarak tartışılabildiği bir ortam sunmak ve psikolojinin kuramlarını, araştırma ve uygulama alanlarını tanıtmaktır. Psikoloji gerek bilim dalı olarak gerekse meslek olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmektedir. Psikoloji Lisans Programı bilimsel yöntemler ve teknikler, psikolojide kalıtımsal etkiler, beyin ve sinir sistemi, ayrıca sosyo-kültürel farklar temelindeki alt alanlara ilişkin bir lisans eğitimi sunmaktadır. Psikoloji Bölümü olarak hedeflerimiz insan doğasını, iç dünyasını, duygu düşünce ve davranışlarını anlayabilen ve bunları etkileyen kişisel ve yaşamsal olayların farkına varabilen mezunlar yetiştirmektir. Bölümümüzün lisans mezunlarından beklentisi, insan psikolojisine hâkim olmaları, sorunlara yol açan kişisel dinamikleri anlayıp psikolojik hastalıkları tanıyarak formüle etmeleri ve bütüncül bir yaklaşımla insanlara yardımcı olmalarıdır.

Psikoloji Bölümü’nde üniversitemizin uluslararası gelişme politikasına da uygun olarak, öğrencilerin uluslararası standartlarda nitelikli eğitim alabilmesini sağlamak ve günümüz gereklerine uygun iletişim uzmanları olarak mezun olabilmesini mümkün kılmak adına lisans programı çerçevesinde zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmesi ve lisans derslerinde de %100 İngilizce eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda yurt dışından akademisyenlerle veya bölüm öğrencileriyle Erasmus vb. programlar çerçevesinde değişim veya uluslararası projelerde iş birliği mümkün olabilecektir. Öğrencilerin analitik düşünme becerileri, kuramsal ve uygulamalı psikoloji bilgi ve becerileri sayesinde çok çeşitli kurumlarda çalışabilirler. Bunlar arasında; araştırma şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, tutukevleri ve ıslahevleri, okullar, hastaneler ve ruh sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, özel psikolojik danışma merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerin eğitildikleri kurumlar, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli endüstri işletmeleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, personel seçimi ve eğitimi, reklamcılık sektörü, kitle iletişim alanları ve spor kulüpleri sayılabilir toplumsal pratikleri de etkileyecektir.