icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık
Dr. Azime Peksen YAKAR
azime.peksen.yakar@ankarabilim.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programından 2010 yılında, yüksek lisans programından 2013 yılında mezun oldu. King’s College London’da Orta Çağ Arthur romansları üzerine yaptığı TÜBİTAK destekli araştırmasını bitirdikten sonra, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı doktora programını “Vahşi Ormana Doğru”: Orta İngilizce Manzum Arthur Romanslarında İdeolojik Mekan Olarak Orman” başlıklı teziyle başarıyla tamamladı. Bir özel üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışı. Araştırma alanları arasında Orta Çağ romansları, Arthur geleneği, Geoffrey Chaucer, fabliyö, çeşitli edebi kuramlar ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yer almaktadır.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/WASVI01894/dosya-19012021023512-Yr26v.pdf
Dr. Şebnem DÜZGÜN
sebnem.duzgun@ankarabilim.edu.tr

2011 yılında Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. 2013 yılında aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında Atılım Üniversitesi’nde İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora derecesini aldı. Başlıca araştırma alanları, 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı, ütopya, distopya, bilim kurgu, kadın yazını ve cinsiyet çalışmalarıdır.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/CWAOQ19175/dosya-19012021023625-Bcz6e.pdf
Dr. Yakut AKBAY
yakut.akbay@ankarabilim.edu.tr

Yakut Akbay Azerbaycan Devlet Diller Üniversitesi Filoloji Bölümünden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmasını aynı üniversitenin İngiliz Dil Bilimi bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. Azerbaycan Harp Okulu ve Azerbaycan Yüksek Diplomatik Kolejinde 1999-2002 yılları arasında İngilizce öğretmeni olarak çalışmıştır. Türkiye’de çeşitli eğitim- öğretim kurumlarında görev yapmıştır. Atılım Üniversitesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı programından doktora derecesini aldıktan sonra, bir dönem Bilkent Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ders vermiştir. Kapadokya Üniversitesinde Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı olarak görev yapmış ve çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. İlgi alanlarını Kültür ve Sömürgecilik dönemi sonrası çalışmalar, Afrika feminizmi, postmodern çalışmalar, edebi çeviri ve İngiliz romanı oluşturmaktadır.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/ZTZGJ08034/dosya-19012021023711-JfHTD.pdf
Arş. Gör. Arzu Büşra KUMBAROĞLU
arzu.busra.kumbaraoglu@ankarabilim.edu.tr

2015 yılında üstün başarı bursuyla kazandığı Çankaya Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden 2019 yılında bölüm birinciliği ve sözlü program öğrencisi olarak mezun oldu. 2019 yılında yine Çankaya Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çift ana dalını ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yan dalını tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde, TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu ile devam etmektedir. Bugüne dek yayınlanmış 5 kitap çevirisi bulunmaktadır, bunlardan birisi Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda isimli eseridir. Lisans eğitimi sırasında bölümünde üç buçuk sene boyunca kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve ardından bir süre özel bir kurumda İngilizce öğretmenliği yaptı. Çevirmenlik stajlarını TBMM ve (eski adıyla) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında tamamladı. Çeşitli akademik konferanslara katkıda bulundu.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/TJEED84222/dosya-19012021023803-VNWTA.pdf
Öğr. Üyesi Ahmet Emrah Kale
emrah.kale@ankarabilim.edu.tr

Bilkent Üniversitesi, İngilizce-Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü, Lisans, 2002
İTK İzmir Özel Türk Koleji, 1996
Ardingly College, Select English Yaz Okulu, Londra 1989

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/OONEK77625/dosya-19012021023852-Ovquk.pdf
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN
cem.harun.meydan@ankarabilim.edu.tr

Lisans öğrenimini 1994 yılında Endüstri ve Sistem Mühendisliği dalında Kara Harp Okulu'nda, yüksek lisans eğitimini 2001 yılında İşletme alanında Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. 2010 yılında Savunma Yönetimi Doktora derecesi aldı. 2013 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent oldu. 2018 yılında Profesör unvanı aldı. 2006-2020 yılları arasında çeşitli üniversitelerde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı ve yarı zamanlı dersler verdi. THK Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevleri yaptı.

2020 yılında Ankara Bilim Üniversitesi öğretim kadrosuna katıldı. Akademik ilgi alanları örgütsel davranış, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, araştırma yöntemleri ve veri analizi konularıdır.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/WZLAW90510/dosya-19012021023938-P2BLd.pdf
Dr. Atila BOSTAN
atila.bostan@ankarabilim.edu.tr

1986 yılında Kara Harp Okulundan mezun olarak, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi İşlem Subayı kursunu bitirdi. Yüksek lisansını ise 1997 yılında yapay zeka ve bulanık mantık çıkarım mekanizmaları üzerine yaptığı tez çalışması ile Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, doktora çalışmasını ise Gazi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi ana bilim dalında, uyarlamalı bilgisayar testlerinde bulanık mantık kullanımı üzerine yaptığı çalışma ile tamamladı.

2008 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olarak, 2009-2019 yılları arasında ve 2019-2020 akademik yılında bazı özel üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde dersler verdi. Halen Ankara Bilim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Bostan NATO hizmet madalyası ve iki kez IBM Shared University Research Award (2009, 2011) sahibidir. Uluslararası dergi ve konferanslarda basılmış 60’ın üzerinde yayını bulunmaktadır.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/UQFJI95344/dosya-19012021024036-4nqus.pdf
Dr. Çiğdem Topcu GÜLÖKSÜZ
cigdem.topcu.guloksuz@ankarabilim.edu.tr

Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalından aldı. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Doktora derecesini aldıktan sonra Bartın Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmıştır (2013-2018). Ankara Bilim Üniversitesi’ne katılmadan önce doktora sonrası araştırmalarını yürütmek üzere, University of Northern British Columbia, Matematik ve İstatistik bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu.

Başlıca ilgi alanları, Uygulamalı İstatistik, Archimedean Kapula Fonksiyonları ve Uygulamaları, İstatistiksel Öğrenme ve Makine Öğrenmesidir.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/EWFRQ20375/dosya-19012021024131-KAD2P.pdf
Dr. Handan AKKAŞ
handan.akkas@ankarabilim.edu.tr

Lisans öğrenimini 2010 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İşletme Bölümünde, Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayarak, 2020 yılında Doktor unvanını aldı. ÖYP araştırma görevlisi olarak 2010-2011 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde; 2011-2020 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, İşletme bölümü Örgütsel Davranış Anabilim dalında Araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde YÖK bursiyeri olarak Malta’da dil eğitimi aldı.. 2020 yılında Ankara Bilim Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri öğretim kadrosuna katıdı. Akademik ilgi alanları örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi ve araştırma yöntemleridir.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/AHOSN14786/dosya-19012021024221-wj554.pdf
Arş. Gör. Cihan AYDIN
cihan.aydin@ankarabilim.edu.tr

2008 yılında Başkent Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisans döneminde Erasmus değişim programıyla Almanya Bonn Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümünde değişim öğrencisi olarak yer aldı. Yüksek lisansın ardından Avrupa Birliği Bakanlığı’nda 3 ay staj gördü ve 4 yıl boyunca Avrupa Birliği Gençlik Projelerinde çalıştı. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Ticaret ve Küresel İş Yönetimi 9 aylık akademik sertifika programını Kalifornia Üniversitesi Los Angeles’da (UCLA) tamamladı. Ardından 2016 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi doktora programına kabul edildi ve hali hazırda aynı bölümde tez çalışmalarına devam etmektedir.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/RDOPQ82775/dosya-19012021024404-A8uPy.pdf
Misafir Öğr. Üyesi DR. Erdem Erkul
Microsoft Türkiye GMY
erdem.erkul@ankarabilim.edu.tr

Psikoloji (İngilizce)
Dr.Cenk JURICH
cenk.jurich@ankarabilim.edu.tr

New School for Social Research Klinik Psikoloji Bölümünden ve New York Üniversitesi (NYU) Orta Doğu Çalışmalarından iki ayrı doktora derecesi aldı. New York ve New Jersey eyalet hastanelerinde ve psikanaliz ve bilişsel/davranışsal odaklı kliniklerde farklı mevkilerde yer aldı. New York Üniversitesinde ve kendi yerinde danışman olarak çalıştı. Ayrıca City University of New York ve New York Üniversitesinde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde klinik, adli ve sağlık psikolojisi konularında dersler verdi.

İlgi alanları ve yayınları kişilik gelişimi, psikoterapik süreç ve bireyler arasındaki ilişkiler üzerinedir.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/CEUUV22999/dosya-19012021024532-4qnTE.pdf
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ersan
ozlem.ersan@ankarabilim.edu.tr

Lisans öğrenimini 2012 yılında Psikoloji alanında İzmir Ekonomi Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini 2014 yılında Sosyal Psikoloji alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamladı. 2020 yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden Trafik ve Ulaşım Psikolojisi alanında Psikoloji Doktora derecesi aldı. 2013-2020 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2020 yılında Ankara Bilim Üniversitesi öğretim kadrosuna katıldı. Akademik ilgi alanları riskli sürüş, yol güvenliği için aile iklimi, genç sürücüler, engelli park yeri ihlali, kültürler arası trafik güvenliği, trafik ve ulaşım psikolojisinde araştırma yöntemleri, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırma, kadın ve toplumsal cinsiyet psikolojisi konularıdır. Asst. Prof. Dr. Özlem ERSAN completed her bachelor’s degree on Psychology at İzmir Univeristy of Ecnomics in 2012 and received her master’s degree on Social Psychology at the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University in 2014. She took her PhD. degree on Traffic and Transportation Psychology at the Graduate School of Social Sciences of Midde East Technical University in 2020. She became an Assistant Professor of Psychology in 2020. She was a research assistan in Department of Psychology at Middle East Technical University 2013-2020. Her academic research areas are risky driving; family climate for road safety; young drivers; handicapped parking violation; cross-cultural traffic safety; research methods in traffic and transportation psychology; domestic violance; gender-related system justification; psychology of women and gender.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/LFDEN63226/dosya-19012021024625-7jEGO.pdf
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba GÖRGÜLÜ
tugba.gorgulu@ankarabilim.edu.tr

Lisans eğitimini 2004 yılında Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini 2009 yılında Ankara Üniversitesi Adli Psikoloji Bölümü’nde ve doktora eğitimini 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmasını 2019-2020 yılları arasında ABD’de Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü’nde yapmış, Rochester Üniversitesi İntiharı Önleme Merkezi’nde intiharı önleme, madde bağımlılığı ve madde bağımlılarıyla motivasyonel görüşme tekniği alanlarında çalışmıştır. Amerika’da Grup Çalışması ve Madde Bağımlılarına Yönelik Motivasyonel Görüşme Teknikleri üzerine eğitimler almıştır. Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda uzun yıllar psikolog olarak görev yapmış olan Dr. Tuğba Görgülü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde Öfke Kontrol Grup çalışması, Çocuklara Yönelik Adım Adım Değişim Programı, İntiharı Önleme Grup Çalışması gibi çalışmaların geliştirilmesinde görev almıştır. Ayrıca UNICEF destekli grup müdahale çalışmalarının geliştirilmesi ve revizyon çalışmalarına danışmanlık yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi, İstinye Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı dersler vermiştir. Dr. Görgülü, 2020 yılı itibariyle Ankara Bilim Üniversitesi kadrosuna dahil olmuştur.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/UWVKG90953/dosya-19012021024711-dLpW1.pdf
Arş. Gör. Beyza Nur ÖZTAYLAN
beyza.nur.oztaylan@ankarabilim.edu.tr

2013-2018 yılları arasında tam burslu okuduğu Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümünden Şeref Öğrencisi olarak mezun oldu. 2015-2016 yılları arasında Klinik Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yılmaz’ın yanında güz ve bahar dönemi boyunca asistanlık yaptı. Öğrenimi sırasında Haziran 2017- Temmuz 2017, Ağustos 2017- Eylül 2017: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde stajını tamamladı. Doç. Dr. Aslı Göncü Köse ile Dindarlık tiplerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Üretim Karşıtı İş Davranışları ile arasındaki İlişkilerde Düzenleyici Değişken olarak Sosyal Beğenirlik adlı makalesi, 2018 yılında Ali Acaravcı’nın editörlüğünü yaptığı “Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri” adlı kitapta yayınlandı. Uzman Psikolog Özlem Ataoğlu’ndan “Yetişkinlerde Klinik İlk Görüşme Teknikleri” eğitimi aldı. Haziran ayından itibaren Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

/Uploads/Pages/insan-ve-toplum-bilimleri-fakultesi-akademik-kadro/ZRJNA07461/dosya-19012021024757-JD1yl.pdf