icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Hukuk Fakültesi

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi; yerleşik hukuk öğreti, kabul ve metotları yanında; kabiliyetli, eleştirel düşünebilen, sosyal bilinci yerleşmiş düşünür ve uygulayıcılarının yer aldığı, Sokratik bir metotla; öğretim üyelerinin ders vermesinin yanı sıra aynı zamanda diyalogların geliştirildiği, zorlu hukuk kavram ve prensipleri etrafında oluşturulmuş sorulardan müteşekkil düşüncenin, katılımcı eğitimin, disiplinlerarası sorgulamanın ve genel hususların akademik mekanıdır.