icon

Çağrı Merkezi

444 22 28

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Fakültemizin kuruluş amacı, toplumsal ve bireysel yaşamının her alanında sanatla karşılaşma hakkının takdir edildiği medeni olanakları artırmak için, verimliliğe odaklı fikirler üreten, yetkin ve üretken bireyleri evrensel topluma kazandırmaktır. Bu nedenle misyonumuz, her kuşağın iyicil katkısını koyabileceği bir kapsayışla, insanlığın evrensel yüksek kültürünü geliştirmek için öğrenen, düşünen ve üreten açık zihinleri eğitmektir.

İlkemiz, belirli bir kültürün, zamanın ve bağlamın bireysel katkısını evrensel bir varoluşa aktarabilmek için yaratıcı edim becerileri ile yürütülen düşünce, tasarım ve üretim süreçlerine insanın vazgeçilmezi olan sanatı dâhil etmektir. Bu misyon, bilim ve teknolojideki mevcut araştırma ve uygulamalardan beslenen küresel bir bakış açısını gerektirir.

Eğitimimizin hedeflediği kazanımların üç ayağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, fikir ve yöntem arasındaki tutarlılık ile elde edilen estetik anlayış ile sanat ve tasarım alanlarında gelişmiş beceriler sağlamaktır. İkincisi, yaratıcı edimin disiplin içi ve disiplinler arası uygulamaları için bilimsel araştırma yöntemleri geliştirme becerilerini kazandırmaktır. Üçüncüsü ise, dünya çapında üretim süreçlerinin uzmanları, girişimcileri ve uygulayıcıları ile işbirliği yapmak için takım çalışması becerilerini kazandırmaktır.