Akademik Personel İlanı

Akademik Personel İlanı

30 Nisan 2023 / Pazar

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere7programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi- Maltepe Kampüsü (Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No: 5 Çankaya/Ankara)

Telefon: 0 312 397 01 50

 

Başvuru Tarihi: 28.04.2023

Son Başvuru Tarihi: 12.05.2023

 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi: 15.05.2023

Sınav Tarihi: 17.05.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 18.05.2023

 

Resmi Gazete İlanı için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi Örneği için tıklayınız.

Ankara Bilim Üniversitesi Akademisyen Başvurusu Ön Değerlendirme Formu için tıklayınız.