Panel - Yeni Meydan Okumalar-1

Panel - Yeni Meydan Okumalar-1

24 Kasım 2022 / Perşembe

Güzel Sanatlar Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim Bölümü

Yeni Meydan Okumalar-1
Yer: Konferans Salonu
Tarih: 25 Kasım 2022
Saat: 10.00-12.00


Katılımcılar ve Sunum Başlıkları

Gazetecilik ve Dijitalleşme: Yeni İmkânlar, Yeni Sorunlar

Arş. Gör. Ezgi Kaya Hayatsever
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazeteciliği Yeniden Tanımlamak:
1990’larda Türkiye’de İnsan Hakları Haberlerini Üretmek

Arş. Gör. Dr. Gülden Gürsoy Ataman

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sakatların Sosyal Medya Kullanımı: Twitter Örneği Üzerinden

Arş. Gör. Esra İnce

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Yapay Zekâ ve Gazetecilik: Bir Dönemin Sonu

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Etike

Yozgat Bozok Üniversitesi

Dijital Çağda İletişim Eğitimi

Arş. Gör. Dr. Özgün Dinçer

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Haber, Emek, Meslek: Türkiye’de Gazeteciler ve Gazetecilik

Arş. Gör. Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi