Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Programı Başvuruları

Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Programı Başvuruları

26 Feb 2024 / Monday

Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Programı Başvuruları

 

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin Rektörlüğüne bağlı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bünyesinde Kütüphane Biriminde istihdam edilmek üzere iki (2) kişi olarak haftada 15 saat , saatlik ücreti 70.00 Türk Lirası olacak şekilde Kısmi Zamanlı Öğrenci çalışma başvurusu 26.02.2024 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenciler başvurularını 04.03.2024 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar aşağıda yer alan başvuru formunu tamamladıktan sonra basvuru2024@ankarabilim.edu.tr adresine mail atarak başvurularını tamamlayabilirler.

Not: Belirlenen saat ve gün dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aşağıda kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayan birime ait yapılacak işin adı, niteliği ve öğrencilerde aranan şartları içeren bilgilere yer verilmiştir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencinin isimleri https://ankarabilim.edu.tr/ web adresinde ‘Duyurular’ kısmında ilan edilecektir.

   Başvuru Yapamayacak Olanlar

  • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan
  • Normal eğitim-öğretim süresini aşan
  • Disiplin cezası almış olan
  • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan, öğrenciler Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programına başvuramazlar.

Öğrenci Kabul Kriterleri

  1. Başvuru yapan öğrencilerin not ortalamalarının yüksekten-düşüğe doğru sıralanması.
  2. Bölüm Başkanından alınacak referans mektubu.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Talep listesi için TIKLAYINIZ.

Başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.