İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

16 Şubat 2024 / Cuma

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları ilan edilmiştir. 

Sonuçlar için tıklayınız

Asil adayların 19-23 Şubat 2024 tarihlerinde Üniversitemize şahsen başvurmaları gerekmektedir.