Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nihai Değerlendirme Sonuçları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nihai Değerlendirme Sonuçları

14 Aralık 2023 / Perşembe

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 21.11.2023 tarih ve 32376 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi nihai değerlendirme sonuçları.