2022 - 2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlar Başvuru Sonuçları

2022 - 2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlar Başvuru Sonuçları

27 Ocak 2023 / Cuma

2022 - 2023 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlar Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

2022/2023 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

Son Kesin Kayıt Tarihi:   21 Şubat 2023

Ön Başvuru için Gerekli Belgeler

*Son başvuru tarihinden sonra mülakat yer, tarih ve saatleri web sayfamızda duyurulacaktır. Başvurular, son başvuru günü mesai saati bitiminde sonlanacaktır.

*Başvurular şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınacaktır.

*Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda  yaşanan gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.

*Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Her başvuru için ayrı başvuru ücreti yatırılmalıdır.

Önemli Not: Yabancı üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından mezuniyet belgeleri ile birlikte “YÖK Okul Tanıma Belgesi” ve “YÖK Denklik Belgesi” de istenmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

•    Lisans mezuniyet belgesi

E-devlet belgesi kabul edilecektir

•    Lisans not döküm belgesi - Transkript -

İnternet çıktısı kabul edilmeyecektir

•    Tezli yüksek lisans programlarına başvuracaklar için ALES Belgesi

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

•    Erkek Adaylar için Askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir) E-devlet Askerlik Durum Belgesi Sorgulama için tıklayınız.

•    İkametgah belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir) E-devlet Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama için tıklayınız.

•    Nüfus cüzdanı örneği (e-Devlet’ten temin edilmelidir) E-devlet Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama için tıklayınız.

•    4 adet fotoğraf (Fotoğrafların Arka yüzlerine Ad Soyad ve T.C. bilgisi yazılmalıdır.)

•    Lisans E-devlet Mezun Belgesi(e-Devlet’ten temin edilmelidir, Barkodlu, Doğrulamalı) E-devlet Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama için tıklayınız.

***Mezun olunan üniversite tarafından E-devlete mezuniyeti  YÖKSİS'e bildirilmemiş adaylar, mezun oldukları üniversitelerden mezuniyetlerin YÖKSİSe aktarılmasını talep etmeleri gerekmektedir. YÖKSİS mezun bilgisi aktarımı  sağlanamamış ise Diploma aslı ve Fotokopisi  ibraz edilmelidir.

•    Lisans tamamlama yapanlarda ön lisans diploma ve transkript belgeleri E-devlet veya Üniversite e-imzalı (Barkodlu, Doğrulama kodlu olmayanlar kabul edilmeyecektir)

*** YÖKSİS mezun bilgisi aktarımı  sağlanamamış ise Diploma aslı ve Fotokopisi  ibraz edilmelidir.

•    Lisans E-devlet Transkript Belgesi (e-Devlet’ten temin edilmelidir, Barkodlu, Doğrulamalı) E-devlet Transkript Belgesi Sorgulama için tıklayınız.

*** E- devlet yöksis platformuna transkripti yüklenemeyen eski  mezunların onaylı ya da doğrulama kodlu transkriptleri kabul edilebilecektir.

•    ALES belgesi çıktısı (Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıt yaptıracaklar için istenmektedir. Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olanlar kabul edilmektedir.)

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için tıklayınız.

•    Öğrenim Ücreti Dekontu

 

ÜCRET BİLGİLERİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2022-2023 Akademik Yılı Ücretleri

Tezli                 44.000 TL ( Kayıtta %50 İndirim)

Tezsiz              40.000 TL (Kayıtta %50 İndirim)

Not:

Ücretlere %8 KDV dahildir.

Vadeli ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU SÜRECİ

İstenilen  Belgeler

(1) Uluslararası öğrenci adaylardan başvuruda:

      a)Başvuru Dilekçesi

      b) Pasaport fotokopisi,

      c) Üniversite kabul mektubu ve YÖK tarafından verilen ID numarası

      d) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesi/diploma ve transkriptin dış temsilciliklerden veya noter onaylı Türkçe veya İngilizce diline çevrilmiş onaylı örneği,

      e) 2 adet fotoğraf

      f) YÖK Denklik Belgesi

      g) Dekont

(2)Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlara uluslararası öğrenci kabulünde;

İlgili yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 60 puan eşdeğeri puan alınması ve belgelenmesi zorunludur.

(3) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir programda tamamlayanlardan ayrıca bir dil belgesi şartı aranmaz.

(4) Eğitim dili Türkçe olan programlara uluslararası öğrenci kabulünde;

      Türkçe sınav notunun B1 olması gereklidir.

(5) Çoklu dilde eğitim yapılan programlara uluslararası öğrenci kabulünde her dil için asgari puan/not şartları aranır.

 

Yüksek Lisans Ücreti

Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans           4500 ABD Doları

Yabancı Uyruklu Tezsiz Yüksek Lisans        4000 ABD Doları

İngilizce Hazırlık Okulu İçin                          2000 ABD Doları

Not:

Ücretlere %8 KDV dahildir.

Vadeli ödeme seçeneği bulunmamaktadır.