Öğretim Üyesi Alım İptal İlanı

Öğretim Üyesi Alım İptal İlanı

28 Eylül 2022 / Çarşamba

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

14.09.2022 gün ve 31953 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadro ilanları Rektörlüğümüzce iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.