Ankara Bilim Üniversitesi 2022-2023 Yatay Geçiş Başvuruları

Ankara Bilim Üniversitesi 2022-2023 Yatay Geçiş Başvuruları

09 Temmuz 2022 / Cumartesi

Ankara Bilim Üniversitesi 2022-2023 yatay geçiş başvuruları hakkında gerekli bilgileri açıklamada ve belgeler bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

 

KURUMİÇİ VE KURUMLARARASI VE EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu

2. Öğrenci Belgesi (Üniversiteden veya e-devlet üzerinden son bir ay içinde alınmış onaylı belge )

3. Transkript Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversiteden alacağı, izlediği bütün dersleri ve

bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı ve kapalı zarf içinde resmi belge)

4. Öğrencilerin transkript belgelerinde yer alan derslerin onaylı Ders Tanımları

5. Lise Diplomasının veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi

6. ÖSYS Kazandı ve LYS/YGS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı

7. Başvuru ücreti banka dekontu

8. Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı ön ve arka yüz fotokopisi)

9. 2 adet fotoğraf

10. Disiplin Belgesi

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİNDE YUKARIDAKİ

BELGELERE EK OLARAK;

11. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun

aslı ile birlikte fotokopisi veya Emniyet Müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.

12. Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığından alacakları denklik belgesi.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1- Başvurular, tüm belgeler tamamlanmış olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen veya

noter vekaleti ile yapılacaktır. Aynı yarıyıl içinde en fazla iki ayrı programa başvuru

yapılabilecektir.

2- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.

3- Yatay geçiş hakkı kazanılamaması durumunda başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

4- Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, başvuru yapılan programın bağlı

olduğu Fakülte yönetim kurullarının oluşturduğu komisyonlarca yapılır. Adayın kabulüne

fakülte yönetim kurulu karar verir.

5- Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim

kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili

sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez.

7- YÖK kararı uyarınca KKTC’de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru

yapamayacaklardır.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lise Diplomasının aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ( Başarı Belgesi mezuniyet belgesi

yerine kullanılmaz.)

2. Onaylı Transkript Belgesi

3. ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı

4. Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi)

5. İkametgâh Belgesi

6. Askerlik Durum Belgesi

7. 6 adet fotoğraf

8. Öğrenim ücreti Banka Dekontu

9. Üniversiteden alınabilecek yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge

YATAY GEÇİS BAŞVURU ÜCRETLERİ

Yatay Geçiş Başvuru Ücreti: 300,00 TL

Dekont Açıklamasına Öğrenci Adı Soyadı TC kimlik Numarası yazılması gerekmektedir.

 

Banka Bilgileri

Banka: VAKIFBANK

Şube Adı: BAHÇELİEVLER ANKARA ŞB

Hesap Adı: ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Hesap No: 00158007310538170

IBAN: TR89 0001 5001 5800 7310 5381 70 (TL Ödemeleri için)