Military Big Data Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

Military Big Data Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

01 Aralık 2021 / Çarşamba

Military Big Data Veri Tabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.
 
Değerli Öğrencilerimiz ve Ankara Bilim Üniversitesi mensupları;

Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte doğruluk ve hızlı bir şekilde kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında değer yaratmayı hedefleyen MİLİTARY BİG DATA VERİ TABANI 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: https://ndata.militarybigdata.com/login

Kullanıcı Adı: library@ankarabilim.edu.tr

Şifre: 8g/Re=Q5G