Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi 15-16 Ekim'de ATO Congresiumda...

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi 15-16 Ekim'de ATO Congresiumda...

11 Ekim 2021 / Pazartesi

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde 15-16 Ekim'de ATO Congresiumda Gerçekleştirilecektir.

Türkiye Verimlilik Vakfı ile Ankara Bilim Üniversitesi’nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik, Oxford University Kellogg College, Creative Industries Division in the World Intellectual Property Organization (WIPO), ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

Etkinliğin amacı; yaratıcı endüstrilerin güncel kapsam ve sorunlarının tartışılmış olduğu ilk kongreden sonra alınan yolun anlaşılması, ve ‘Creative Industries in the Hyper Connected Era’ üst teması çerçevesinde kreatif endüstrilerde üretimin kalitesi ve verimliliğine yönelik olarak atılabilecek somut adımların ve olası risklerin değerlendirilerek alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi ve yeni yol haritalarının oluşturulmasıdır. Bu tanım, Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde oluşturulması planlanan Uluslararası bir Kreatif Endüstriler Verimlilik Merkezinin kuruluş amacını da kapsamakta ve uzun soluklu bir fikir paylaşım, üretim ve planlama çalışmasının başlangıcı olarak düşünülmektedir.
Detalı bilgi ve program için tıklayınız.

 

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi Hakkında

Küresel krizlerin yaşandığı bu çağda verimlilik kavramının ekonomik, sosyal ve kültürel önemi daha da artmaktadır. Bu artış, ulusal ekonomilerin gelişmesinde ve anlamlı bir yaşam hakkının gerçekleşmesinde önemli rol oynayan kültürel ve yaratıcı endüstrilerdeki verimlilik kavramı için de geçerlidir.

Covid pandemisinden kaynaklanan sorunlar ve çıkmazlar çerçevesinde ilgili çalışmalar çok boyutlu bir tavırla yürütülürken yaratıcı endüstrilerde mevcut verimlilik kaybının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçler içerisinde yaratıcı endüstrilerde üretim-tüketim araçları ve medya için yeni stratejiler ve yöntemler ortaya çıkarken, olası çözümler için büyük miktarda veri ve bilgi biriktirilmektedir. Bu çıktı sadece farklı coğrafyalar için farklı beklentiler oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi çeşitliliğini de sağlar.

Verimlilik problemlerini çözmek için ortaya çıkan yeni keşfedilen süreçler ve medya, bilgi paylaşımı ve ardışık bir bilgi havuzu oluşturmak için yeni bir sistem oluşturmak için paha biçilmez bir potansiyel sunuyor. Mentorluk uzmanları tarafından yönetilen bu sistemin, olağanüstü koşullara uyum sağlamak, yenilikçi ve dönüştürücü ilerleme sağlamak için de bir referans noktası sunması bekleniyor. Ancak bu fırsatın yerine getirilmesi, bilgi birikimini ve erişilebilirliği sağlamak için belirli merkezler himayesinde bilgi toplanmasını ve yönetilmesini gerektirmektedir. Bölgemiz için böyle bir merkezin geliştirilmesi, dünyadaki benzer merkezler tarafından danışılan ve zenginleştirilen bir bilgi ve veri platformunu beraberinde getirecektir.

 

Böyle bir platformun varlığı, yaratıcı endüstrilerde verimliliğin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve yönlendirilmesi için son derece önemli bir kaynak oluşturacaktır.