ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Ankara Bilim Üniversitesi, eğitimin temel ilke ve hedeflerini, benzerleri nispetinde esas kabul ederek; kamusal, anonim olan mekanik ve sentaks süreçlerini ifa etmesi yanında; çevremizdeki dünyayı derin, hayal gücü kuvvetli ve pratik bir şekilde öğrenmede insanlığa yardımcı olacak şifreler bütününü kurma ve anlamayı öncelemiştir.

Yeni aklın sınırlarını/varlığını ancak bu tür bir genişlemeyle, belli bir toprak parçasında olmanın temsil ve imkan kabiliyetlerini, topografik bir bağlayıcılığa dönüştüren pozisyonel bir anlayış yerine; hürriyeti, paylaşmacılığı, çoğulculuğu, yaratıcılığı ve değişimi esas alan potansiyel bir yapıda; sosyal ve çevresel sorumlulukları, uluslararası stratejilerin yayılması, yaygınlaşması, genişlemesi, şahsi girişimcilik ve online programları, dijital teknolojilerin tam kullanımını, özel sektörle işbirliğini; farkındalık, farklılık ve değerler manzumesi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedefler.

Verimlilik artışı ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlamanın yanında, kıt kaynakların etkin ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını da sağlamaktadır.